Onze school

Missie

Speel, leer en verwonder!

Visie

De Sint Adalbertusschool streeft ernaar dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. De school heeft de kernwaardes: Verwondering & nieuwsgierigheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. De school zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten met en van elkaar leren. Een relatie met ouders, kind en school is daarbij onmisbaar. Wij geven de kinderen een belangrijke basis van normen, waarden, kennis en vaardigheden mee en leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en de wereld om hen heen. De school gelooft in het eigen kunnen van het kind en zorgt ervoor het kind vol vertrouwen de basisschool verlaat om de wereld in te gaan.

Onze kernwaardes

Verwondering en nieuwsgierigheid

Stilstaan bij iets wat altijd gewoon leek ervaar je nu als klein wonder. Hierdoor wordt de nieuwsgierigheid gewekt, wat leidt tot verkenning, onderzoek en leren.

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in jezelf en de ander en het bevorderen van onderling vertrouwen binnen de groep. Vertrouwen is een van de kernwoorden van de Kanjertraining, waarmee wij sinds schooljaar 2017-2018 werken. Binnen onze school vertrouwen we elkaar. We leren kinderen om op zichzelf en de ander te vertrouwen: “Ik kan het.” “Samen staan we sterk” (kind, leerkracht en ouder) We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen binnen de school.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je verantwoordelijk voelen voor de ander en voor je omgeving. Verantwoordelijk zijn voor je eigen leerproces. Binnen de Kanjertraining is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag een belangrijk uitgangspunt. Bij verantwoordelijkheid denken we aan de volgende zaken: zelfstandigheid, schoolregels, je eigen leerproces (o.a. de weektaak), zorgen voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving

Ons onderwijsaanbod

Ons team kent vele verschillende specialisaties. Zo hebben wij ook meerdere specialisaties onder de leerkrachten, zoals een leescoördinator, kanjercoördinator, ICT-coördinator, rekencoördinator, cultuurcoördinator en een meerbegaafdheidscoördinator. Daarnaast werken wij met een directie bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur, twee ib-ers, een administratrice en onderwijsassistenten.

Binnen de school is een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar vanaf de kleutergroepen. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid onder de kinderen. In elke klas wordt gewerkt met Kanjertraining, waarbij vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect centraal staan. De onderbouw (groep 1 t/m 3) werken thematisch. Eén keer per jaar werken wij een aantal weken thematisch door de hele school heen, dit noemen wij de projectweken. Bij de projectweken wordt er gewerkt met één overkoepelend thema met als afsluiting een kijkmoment voor alle ouders en opa's en oma's.

Door het thematisch leren is onze missie 'Speel, leer en verwonder' direct terug te zien in de onderbouwgroepen. Het spelend leren trekt vanaf de onderbouw door naar de midden- en bovenbouw groepen. Het spelend leren wordt steeds meer onderzoekend en ontdekkend leren. De wereldoriëntatielessen van Blink zijn hier onderdeel van. De kinderen leren onderzoeksvragen stellen en gaan onderzoek doen a.d.h.v. geïntegreerde lessen.

Natuurlijk doen wij nog veel meer. Bent u verder nieuwsgierig naar ons onderwijsaanbod? Neem een kijkje in onze schoolgids.