Informatie en OC leden

Welkom op de informatiepagina van de Oudercommissie van de Sint Adalbertusschool!

De Oudercommissie (OC) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die in overleg met de schoolleiding en het team hun medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De OC bevordert de samenwerking tussen school en de ouders/verzorgers.

In schooljaar 2023-2024 bestaat de Oudercommissie uit de volgende personen:

Youp Bimbergen (voorzitter)
Marleen Kuijten-Pijnaker (penningmeester)
Krista de Vries (secretaris)
Marloes Wesseling, Suzanne van Lieshout, Marleen Hogeland, Sanne van Gessel en Alex Klein.

En namens het team zit Renate Arisz in de OC. 

Leden van de Oudercommissie worden aangesteld voor een periode van drie jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid deze termijn eenmalig te verlengen met nog maximaal drie jaar.

De statuten van de Katholieke Oudervereniging St. Adalbertus zijn schriftelijk op te vragen op onderstaand emailadres. Heeft u een vraag, mail deze dan gerust naar oc.adalbertus@gmail.com.

Activiteiten OC

De Oudercommissie zorgt elk schooljaar samen met het schoolteam dat Sinterklaas, Kerst en Pasen feestelijk gevierd kunnen worden. Ook organiseert de OC gezamenlijk de Projectweken, de sportdag en het schoolreisje. De OC regelt de schoolfotograaf en de deelname aan de Avond4Daagse. En zet de juffen in het zonnetje tijdens de Dag van de Leraar en Juffendag!

Ieder OC-lid werkt mee aan meerdere projecten waarbij per project één lid is aangewezen als aanspreekpunt. Maar de OC kan en doet dit alles niet alleen. Onder het motto “Vele handen maken licht werk” vraagt de OC bij veel projecten de hulp van alle ouders/verzorgers.

Dit doet de OC elk schooljaar d.m.v. de ‘Waslijntjes’: tijdens de Ouderavond aan het begin van het schooljaar hangt er in elk lokaal een waslijn met briefjes. Op elk briefje staat een taak die bij een van de projecten hoort. Van het versieren van de school voor Sinterklaas tot het uitdelen van drinken tijdens de Avond4Daagse. En van het helpen opruimen van de Kerstversiering tot het kopen van ijsjes voor de sportdag.

De hulp van alle ouders/verzorgers is onmisbaar om alle projecten te kunnen realiseren.
Haal daarom tijdens de Ouderavond een briefje van de waslijn in de klas van uw kind en help mee om alle kinderen een onvergetelijk jaar te bezorgen!

Heeft u vragen of wilt u meer weten over een bepaalde activiteit? Neem dan contact met één van de OC-leden of stuur een mail naar oc.adalbertus@gmail.com.