Oudercommissie

Welkom op de informatiepagina van de Oudercommissie van de Sint Adalbertusschool!

De Oudercommissie (OC) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die in overleg met de schoolleiding en het team hun medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De OC bevordert de samenwerking tussen school en de ouders/verzorgers.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders meeleven en meedenken met de opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren). Wij gebruiken de term om aan te geven dat wij de samenwerkingsrelatie tussen ouders, school en leerling onmisbaar vinden. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière nodig: als partners in de opvoeding en ontwikkeling van het kind, als klankbord, in de medezeggenschapsraad en als gesprekspartner in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Kanjertaal voor ouders

Als u op de link klikt, krijgt u een folder met handvatten om thuis ook Kanjertaal te spreken.

Kanjertaal voor ouders