MR

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat voor hun kind. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan belangen van zowel de ouders als de leerkracht. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen en het schoolbestuur regelt.

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door zowel ouders (van leerlingen) als leerkrachten. Het aantal leden is gelijk verdeeld over ouders en personeel. De MR heeft een directe lijn met diverse geledingen binnen de school.

TWijs, het schoolbestuur waar de Sint Adalbertusschool onder valt, heeft te maken met evenveel medezeggenschapsraden als dat er scholen zijn. TWijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt de onderwerpen die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van belang zijn.

Het hoofddoel van zowel de MR als GMR is om samen met de directie de belangen te behartigen van alle bij de school betrokkenen, dus kinderen, ouders en personeelsleden. De MR heeft bevoegdheid tot het adviseren en instemmen met verschillende onderwijsinhoudelijke en financiĆ«le zaken. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

Heb je vragen of opmerkingen voor de medezeggenschapsraad? Je kan hen bereiken via mr.sintadalbertusschool@twijs.nl

MR

Maaike

Groep 1-2 A & groep 3

Dennis

Groep 7

Annick

Groep 4

Marije Breukelman

MR oudergeleding

Marleen Paping

MR oudergeleding

Kim van der Lugt

MR oudergeleding