Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders meeleven en meedenken met de opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren). Wij gebruiken de term om aan te geven dat wij de samenwerkingsrelatie tussen ouders, school en leerling onmisbaar vinden. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière nodig: als partners in de opvoeding en ontwikkeling van het kind, als klankbord, in de medezeggenschapsraad en als gesprekspartner in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Ouders en school zijn partners. Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van een leerling, is het belangrijk dat ze elkaar regelmatig van informatie voorzien: over leefregels, talentontwikkeling, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, zijn of haar thuissituatie, etc.

Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt ons in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders. Ouderbetrokkenheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan. Daarnaast kunnen betrokken ouders een bijdragen leveren aan het schoolklimaat, kunnen zij de school een spiegel voorhouden en een bijdragen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.